Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Intravilán

Je stanoven ve vyhlášce ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 97/1966 Sb. Jedná se o území, které je ke 1.9.1966 souvisle zastavěno nebo jinak technicky upraveno pro potřeby obce (sídliště). Zarhnujne i pozemky, které jsou zemědělskou půdou, ale nevytváří se zemědělským půdním fondem souvislý celek (jsou od něho odděleny souvislou zástavbou nebo zabíhají do zastavěné části a jsou tvarově i rozlohově nevhodné k zemědělskému obhospodařování mechanizačními prostředky). 

 


 

Související odkazy:

http://www.uur.cz/


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail