Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Nezastavitelný pozemek

Jedná se o pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán, a to


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail