Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Regulační plán

Stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, umístění a prostorové uspořádání staveb a veřejné infrastruktury, vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření. Regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí. Je závazný pro rozhodování v území. Vydává se na žádost nebo z podnětu formou opatření obecné povahy.


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail