Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Předměty

Ateliér tvorby - magisterský 1 (AMG1)
Atelier tvorby - magisterský 2 (předdiplomní projekt) (AMG2)
Ateliér urbanistický (ATUR)
Bakalářská práce (BAPZ)
CAD v územním plánování (XCAD)
City planning 11 (CP11)
Diplomová práce oboru "A" (DP)
Diplomový seminář (DIS)
Dopravní stavby a územní plánování (136DSUZ)
Ekonomika a organizace samosprávných celků (ESC)
Historic parks, garden and built environment (HPGP)
Informační systémy a GIS (UIG)
Interier města a urbanistický detail (IMUD)
Krajina a sídla (127XKRS)
Krajinářská architektura a životní prostředí (KAZP)
Krajinné plánování (127YKRP)
Landscape Heritage (127LAHE)
Na prahu Antropocénu: od prvních sídel po globální urbanizaci (U3V1874)
Nástroje územního a krajinného plánování (NUKP)
Nástroje územního plánování (127YNUP)
Obrazy modernizujícího se světa (U3V2167)
Plánování venkovského osídlení (XPVO)
Projekt 1 (PZO1)
Projekt 2 (PZ02)
Seminář z územního plánování (127YSUP)
Sociální a ekonomická infrastruktura (SEIS/YSEI)
Současnost a perspektivy urbanistické tvorby (SPUT)
Spatial Planning and Public Infrastructure (127SPPI)
Strategie rozvoje sídel a regionů (SRSZ)
Technická infrastruktura sídel (XTIS)
Technika územního plánování (YTUP)
Terénní cvičení z krajinné tvorby a plánování (XTKP)
Transformations of cultural landscapes (TCL)
Transportation Structures and Urban Planning (136TSUP)
Urbanismus 1 (UB01)
Urbanismus 2 (UR2B)
Urbanismus 3 (YUR3)
Urbanismus 4 (URB4)
Urbanismus a veřejná infrastruktura (UVI)
Urbanistická a krajinářská kompozice (UKKO)
Urbanistická struktura sídel (USS/YUSS)
Urbanistická tvorba a informační systémy (UTS)
Urbanistické struktury a rozvoj měst (USRM)
Urbanistický projekt 3 (URP3)
Urbanistický projekt 4 (UP4)
Územní management (127YUZM)
Veřejná infrastruktura sídel (VIS)
Základy urbanismu (XZUR)