Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Krajinářská architektura a životní prostředí (KAZP)

Studijní programy: Architektura a stavitelství
Obory: Architektura a stavitelství
Semestry: Zimní semestr
Vyučující: Ivan Vorel, Jiří Kupka, Josef Krása
Odkaz: Stránka předmětu na webu fakulty »

 

 

Informace o předmětu v souladu se Směrnicí děkana č. 1/2020 vč. informací o způsobu výuky a ukončení předmětu v případě distančního studia jsou dostupné po přihlášení v systému Moodle (https://moodle-vyuka.cvut.cz/), kde jsou také postupně doplňovány a zpřístupňovány studijní materiály vč. odkazů na stream přednášek.

Pro distanční výuku se využívá prostředí MSTeams, kde probíhají přednášky a cvičení dle platného rozvrhu. Je založen tým celého předmětu pro přednášky a týmy jednotlivých kruhů pro cvičení.

Základní informace o harmonogramu přednášek a cvičení, obsahu cvičení a ukončení předmětu jsou ke stažení na Moodlu i na této stránce v sekci "Ke stažení".