Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Diplomový seminář (DIS)

Studijní programy:
Obory:
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Václav Jetel
Odkaz: Stránka předmětu na webu fakulty »