Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Historie krajinných úprav (ZBZ06E)

Studijní programy: Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
Obory:
Semestry: Zimní semestr
Vyučující: Ivan Vorel, Jiří Kupka