Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Urbanismus a rozvoj krajiny (ZBZ16Z)

Studijní programy: Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
Obory:
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Ivan Vorel, Jiří Kupka

Distanční forma předmětu Urbanismus a rozvoj krajiny v době přerušení výuky na VŠ

16.3.2020 byly na univerzitní Moodle (https://moodle.czu.cz) pod předmět Urbanismus a rozvoj krajiny pověšeny videa všech loňských přednášek - sice bylo jiné pořadí přednášek a u některých přednášek jiní přednášející, obsah odpovídá i letošnímu harmonogramu. 6.4.2020 byly na Moodle "překlopeny" dle požadavků FŽP i ostatní studijní materiály, které jsou k dispozici paralelně na tomto webu i na Moodle.

Podklady k přednáškám jsou zveřejňovány v sekci "Ke stažení". Ke každé neodpřednášené přednášce bude uvedeno upřesnění k samostudiu.

11.02.2020 - přednáška proběhla - jako rozšiřující materiál jsou k dispozici ke stažení "Poznámky ke kulturní krajině"

18.02.2020 - přednáška proběhla - jako rozšiřující materiál jsou k dispozici ke stažení SKRIPTA a OSNOVY PŘEDNÁŠEK (stručný výtah)
25.02.2020 - přednáška proběhla -
jako rozšiřující materiál jsou k dispozici ke stažení SKRIPTA a OSNOVY PŘEDNÁŠEK (stručný výtah)

03.03.2020 - přednáška odpadla - jako materiál k samostudiu jsou k dispozici ke stažení SKRIPTA a OSNOVY PŘEDNÁŠEK (stručný výtah)

10.03.2020 - přednáška proběhla

17.03.2020 - přednáška odpadla - jako materiál k samostudiu jsou k dispozici ke stažení SKRIPTA a OSNOVY PŘEDNÁŠEK (stručný výtah)

24.03.2020  - přednáška odpadla - jako materiál k samostudiu jsou k dispozici ke stažení SKRIPTA a OSNOVY PŘEDNÁŠEK (stručný výtah)

31.03.2020   - přednáška odpadla - jako rozšiřující materiál jsou k dispozici ke stažení "Poznámky k městské krajině"

07.04.2020    - přednáška odpadla - jako rozšiřující materiál jsou k dispozici ke stažení "Poznámky k ochraně krajinného rázu"

14.04.2020    - přednáška odpadla - jako rozšiřující materiál jsou k dispozici ke stažení "Poznámky k ochraně krajinného rázu"

21.04.2020     - přednáška odpadla - jako rozšiřující materiál jsou k dispozici ke stažení "Poznámky k ochraně krajinného rázu"

28.04.2020     - přednáška odpadla - jako rozšiřující materiál jsou k dispozici ke stažení "Poznámky krajině v ÚP"

 

 

Informace k ukončení předmětu ZBZ16Z Urbanismus a rozvoj krajiny

 

Vzhledem k mimořádnému stavu, omezení pohybu a distanční výuce musíme modifikovat i podmínky ukončení předmětu. Přestože není jisté, kdy a v jaké formě dojde k návratu do škol, je evidentní, že se přednášky už konat nebudou. Pokud budou omezení uvolněna, předpokládám preferenci individuálních konzultací, nikoli hromadná setkávání většího počtu lidí. Ač nejsou zatím přesné termíny jisté, nechci Vás nechávat v nejistotě a chci proto již teď, bez ohledu na další vývoj situace, rozhodnout o podmínkách ukončení předmětu.

 

 Výuka:

 

Na Moodlu ČZU jsou k dispozici nahraná videa všech přednášek z loňského roku – obsahově odpovídají. Studijní materiály (skripta, osnovy některých přednášek, odborné texty k vybraným tématům) jsou zveřejněny paralelně na Moodlu ČZU i na webu www.uzemi.eu.

 

 Terénní cvičení:

 

Protože se jedná o volitelný předmět, nechci jeho ukončení, byť se posunuly některé termíny, odkládat – budete mít dost práce s povinnými předměty.  Poněvadž jste každý z Vás v jiné fázi zpracovávání pracovních listů, někteří jste už něco navštívili či vyplnili, nebudu zadání měnit. Vyplňte pracovní listy přiměřeně tomu, že některé (nebo všechny) lokality nenavštívíte osobně, tj. vyplňte to, co vyplnit jde (z internetových zdrojů), tj. vlastní názor na lokalitu proškrtněte (nebo vyplňte ze vzpomínek, pokud lokalitu znáte), vlastní fotografie pořizovat nemusíte (pokud už je nemáte). Vyplněný pracovní list naskenujte nebo nafoťte a pošlete mailem. Pokud máte nějaké vlastní fotografie, vložte je do jednoho souboru (Word, pdf, powerpoint) a také pošlete. Až to projdu, napíšu Vám potvrzující mail, že práce byla akceptována, případně že je nutné něco doplnit či opravit. Společné prezentace organizovat nebudeme.

 

 Zápočtový test:

 

Ke splnění předmětu je kromě podmínek TC nutné splnit zápočtový test. Abychom se nemuseli hromadně scházet (v rouškách), bude letos test organizován formou on-line testu s uzavřenými otázkami (výběr správné odpovědi) v Moodlu ČZU. Postupně vytvářím rozsáhlou sadu otázek, aby mohlo vzniknout velké množství neopakovatelných variant testu. O zpřístupnění testu (po skončení semestru) Vás budu informovat mailem. Obsah testu bude průřezově odpovídat odpřednášené látce – zejména se jedná o téma historie zahrad, krajiny a sídelní zeleně (vedle přednášek je dostatečným podkladem osnova přednášek – skripta jsou rozšiřujícím materiálem), téma krajinného rázu, státní památkové péče, typologie kulturních krajin a krajiny v územním plánování.

 

Předpokládám 20 otázek – pro splnění zápočtu je potřeba mít 12 otázek správně.

Studenti, kteří psali bonusový test při přednášce 18.2. mají jednu otázku jako bonus k dobru 

Ověřte si prosím, že máte všichni přístup do Moodlu a dostanete se k výše uvedeným materiálům.

Mimořádná doba žádá mimořádné činy.

 

S pozdravem a přáním úspěšného ukončení semestru

Jiří Kupka

 

Upřesnění podmínek ukončení předmětu

 

Dobrý den,

 

Milí studenti předmětu Urbanismus a rozvoj krajiny. Protože se blíží konec semestru, posílám upřesňující informace o ukončení předmětu.

 

Velká část z Vás mi již poslala zpracované pracovní listy TC – protože je výjimečně lze zpracovat i bez osobní návštěvy – není nutné odevzdání odkládat. Předpokládám tedy odevzdání TC do konce standardní doby výuky semestru, tj. do neděle 3. května. Dokud nebudete mít odevzdané a akceptované pracovní listy, nelze udělit zápočet.

 

V zápočtovém týdnu a první dva týdny zkouškového období tj. 27. dubna – 15. května bude otevřen v systému Moodle zápočtový test (jedná se o zápočet, proto není třeba vypisovat termíny v průběhu celého zkouškového období). Je třeba, aby každý z Vás v tomto čase v systému test vyplnil. Pokud bude splněn limit 12 bodů z 20 (případný bonus z přednášky připočtu sám – v tom případě stačí získat 11 bodů) a odevzdané a akceptované pracovní listy TC, bude zapsán v IS zápočet.

 

Na test máte dva pokusy. Doporučuji pro první pokus zvolit začátek období, abyste – pokud Váš výsledek bude slabý a budete potřebovat více času na přípravu – měli dostatek času na doučení se látky. Případné odůvodněné výjimky budeme řešit individuálně mailem.

 

Přeji hodně štěstí

 

S pozdravem

 

J.Kupka