Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Základy krajinné architektury - terénní cvičení (ZBZ14Z)

Studijní programy: Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
Obory:
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Ivan Vorel, Jiří Kupka

 

Milí studenti,

mimořádná doba žádá mimořádná řešení. Je jasné, že letošní terénní cvičení neuskutečníme v kontaktní formě. Abyste splnili předmět, bude potřeba vypracovat samostatnou práci (navíc z domova, protože není jasné, kdy skončí omezení pohybu) – nechci, abyste dělali jen práci pro práci, ale abyste své úsilí mohli využít.

Část z Vás se chystá (dle studijního plánu by se měli chystat všichni) na státnice – sice není jasné, kdy se uskuteční, ale někdy k tomu určitě dojde. Povinný předmět Krajinná architektura obsahuje 11 otázek a Vás je 11, tudíž se nabízí možnost, aby každý z Vás vypracoval jednu státnicovou otázku – dohromady pak zpracujete celý předmět a získáte podklady pro přípravu na SZZ. Každý bude vypracovávat otázku podle čísla v seznamu (první v seznamu první otázku, jedenáctý v seznamu jedenáctou). Můžete použít řadu podkladů ze ZS a z loňského LS (dostupné na uzemi.eu).

Nejde o to nakopírovat spoustu materiálů a tím otázku zpracovat, nýbrž vybrat podstatné, udělat jakýsi výtah, který bude použitelný pro přípravu. Proto každý zpracujte otázku jako prezentaci v powerpointu – používejte obrázky, fotky, hesla – jako byste měli mít cca desetiminutovou prezentaci na dané téma. Předpokládám, že by měla rozsah cca 20 stran (vč. obrázků). Vše popište, aby bylo srozumitelné i ostatním.

Takto zpracované téma mi pošlete mailem (jiri.kupka@fsv.cvut.cz) do konce semestru, tj. do 19.4.2020 Já to zkontroluji a případně vrátím k doplnění či opravě (aby tam byly opravdu správné a ověřené údaje) – do konce dubna pak vše zveřejním na webu uzemi.eu.

Prezentaci posílejte ve formátu pdf, bez jména - pouze s číslem a zněním otázky.

S pozdravem a přáním klidných dnů

Jiří Kupka