Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Historie krajinných úprav - terénní cvičení (ZBZ07Z)

Studijní programy: Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
Obory:
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Ivan Vorel, Jiří Kupka

 

Milí studenti,

mimořádná doba žádá mimořádná řešení. Je jasné, že letošní terénní cvičení neuskutečníme v kontaktní formě. Věřím, že si to příští rok vynahradíme. Abyste splnili předmět, bude potřeba vypracovat samostatnou práci (navíc z domova, protože není jasné, kdy skončí omezení pohybu) – nechci, abyste dělali jen práci pro práci, ale abyste své úsilí mohli využít.

Většinu z Vás čekají příští rok státnice. Povinný předmět Krajinná architektura obsahuje mj. jednu otázku z Historie krajinných úprav: „Popis vybrané etapy vývoje zahradního umění vč. příkladů (výběr je na posluchači): zahrady středověku – renesance a manýrismu – baroka a klasicismu – přírodně krajinářský park – parková tvorba od druhé poloviny 20. století.

Vyberte si tedy jedno z nabízených období a za použití studijních materiálů ze ZS a internetu (případně dalších zdrojů) je zpracujte jako prezentaci v powerpointu – používejte obrázky, fotky, hesla (nekopírujte dlouhé texty z podkladů, smyslem je udělat výtah nejdůležitějšího) – jako byste měli mít cca desetiminutovou prezentaci na dané téma. Předpokládám, že by měla cca 20 stran (vč. obrázků). Vše popište, aby bylo srozumitelné i ostatním. Takto zpracované téma mi pošlete mailem (jiri.kupka@fsv.cvut.cz) do konce semestru, tj. do 3.5.2020. Prezentaci posílejte v pdf a bez jména – abych ji mohl (po kontrole a případném dopracování či doplnění) zveřejnit na webu uzemi.eu a také ostatní se na ni mohli podívat.

 

S pozdravem a přáním klidných dnů

Jiří Kupka


Od 12.4.2020 jsou všechny informace vč. odevzdaných prezentací paralelně zveřejňovány na Moodle ČZU.