Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Technika územního plánování (YTUP)

Studijní programy: Stavební inženýrství
Obory: Inženýrství životního prostředí, Příprava, realizace a provoz staveb
Semestry: Letní semestr, Zimní semestr
Vyučující: František Pospíšil