Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Informační systémy a GIS (UIG)

Studijní programy: Architektura a stavitelství
Obory: Architektura a stavitelství
Semestry: Zimní semestr
Vyučující: František Pospíšil, Václav Jetel