Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Urbanismus 1 (UB01)

Studijní programy: Architektura a stavitelství
Obory: Architektura a stavitelství
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Daniel Stojan, Ivan Kaplan, Karin Dvořáková

UBO 1 

- časový program přednášek a cvičení

Přednášky osnova a členění na bloky:

1.     Technika stavby měst – urbanistické podmínky a základy navrhování

Celkem zahrnuje 6 přednášek zaměřených především na dopravu, bydlení, vybavenosta  rekreaci, doplňkově na pracoviště a techn. infrastrukturu  vždy se zásadami a příklady

2.     Veřejný prostor – úvod a základy navrhování veřejných prostranství

Celkem zahrnuje 3 přednášky zaměřené na vývoj, typologii a 

navrhování veřejných prostranství, vždy se zásadami a příklady

3.     Vycházky tématické Praha –

´     Celkem zahrnuje 3 přednášky po Praze s členěním na veřejný

prostor v historickém městě, ve městě 19.století a ve městě 20 

století – zařazeny dle počasí  nepravidelně,  změna dle situace možná a předem ohlášená

Cvičení:  dle Zadání cvičení, změna dle situace možná a předem ohlášená


- způsob a harmonogram průběžné kontroly studia

Přednášky: kontrolní otázky na konci přednášek během semestru

Cvičení: serií požadovaných průběžných konzultací dle Zadání cvičení 


- požadavky ke zkoušce, k udělení zápočtu (z, kz)

            Zkouška: návrhová klauzura v měřítku 1:1000, zápočet ze cvičení, ústní zkouška 

Zápočet:splnění požadavků zadání  cvičení v požadovaných termínech a 

se serií požadovaných průběžných konzultací


- podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu :
60%


- seznam požadovaných návazností:
předmět před atelierem AMG


- seznam doporučené studijní literatury:  Viz anotace přednášek – část A – již je na stránkách K127