Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Interier města a urbanistický detail (IMUD)

Studijní programy: Architektura a stavitelství
Obory: Architektura a stavitelství
Semestry: Zimní semestr
Vyučující: Ivan Kaplan

Příprava na zkoušku IMUD   2014/15:

 A. Cíle

 B. Obsah řešeného tématu

 C. Vyžadovaný minimální rozsah

1.   2 stránky A3, jméno autora, ročník, přinést ke zkoušce

2.   Název prostoru, město země, autoři, příp.rok realizace,

4.   Dokumentace prostoru , příp. původního a nového stavu, vizualizace atd.

kaplan.agora @ gmail.com

 D. Podmínky ostatní

- Jan Gehl - Nové městské prostory

-  nakladatelství  Links - Urban spaces - squares and plazas

 

 Nezpracovávat tato témata