Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Plánování venkovského osídlení (XPVO)

Studijní programy:
Obory: Inženýrství životního prostředí
Semestry: Zimní semestr
Vyučující: Jiří Kupka

 

 

 

Informace o předmětu v souladu se Směrnicí děkana č. 1/2020 vč. informací o způsobu výuky a ukončení předmětu v případě distančního studia jsou dostupné po přihlášení v systému Moodle, kde budou také postupně doplňovány a zpřístupňovány studijní materiály.

V případě distanční výuky bude využíváno systému MS Teams.