Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Terénní cvičení z krajinné tvorby a plánování (XTKP)

Studijní programy:
Obory:
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Jiří Kupka

Vzhledem k epidemiologické situaci se nepovinný předmět v LS 2020/2021 nevypisuje.