Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Urbanistický projekt 4 (UP4)

Studijní programy:
Obory:
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Marek Janatka, Václav Jetel