Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Urbanismus a veřejná infrastruktura (UVI)

Studijní programy: Architektura a stavitelství
Obory: Architektura a stavitelství
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Ivan Kaplan, Václav Jetel

 

VÝUKA V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ ONLINE NA MS TEAMS,

KDE JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY PŘEDNÁŠKY A CVIČENÍ

127UVI Urbanismus a veřejná infrastruktura, 4+0, zk

vyučující: doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, Ing. Václav Jetel, Ph.D.

  K 11 127 Katedra urbanismu a územního plánování

 

letní semestr 2020/2021

středa 12:00-15:50 h 

 

Obsah výuky a časový plán předmětu 

17.02.2021 (1)    

12:00 – Veřejná  infrastruktura – úvod (VJ).

14:00 – Regionální plánování (IK).

24.02.2021 (2)     

12:00 – Regionální plánování (IK).

14:00 – Veřejná  infrastruktura – PÚR, ÚPP (VJ).

03.03.2021 (3)     

12:00 – Regionální plánování (IK).

14:00 – Veřejná  infrastruktura – ÚPD (VJ).

10.03.2021 (4)     

12:00 – Regionální plánování (IK).

14:00 – Veřejná  infrastruktura – TI v ÚPD (host: Jan Cihlář).

17.03.2021 (5)     

12:00 – Regionální plánování, veřejná prostranství (IK).

14:00 – Veřejná  infrastruktura – koordinace řešení TVÚ (VJ).

24.03.2021 (6)     

12:00 – Regionální plánování + test (IK).

 14:00 – Veřejná  infrastruktura – sdružené trasy (VJ).

31.03.2021 (7)     

12:00 – Veřejná  infrastruktura – protipovodňová opatření (host: Jan Cihlář).

14:00 – Veřejná  infrastruktura – voda v parteru sídel (VJ).

07.04.2021 (8)     

12:00 – Veřejná  infrastruktura – zásobování vodou (VJ).

14:00 – Veřejná  infrastruktura – odvádění a likvidace odpadních vod - kanalizace (VJ).

14.04.2021 (9)     

12:00 – Veřejná  infrastruktura – odpadové hospodářství (VJ).

14:00 – Veřejná  infrastruktura – městský mobiliář, městská zeleň (VJ).

21.04.2021 (10)     

12:00 – Veřejná  infrastruktura – energetické systémy, zásobování elektrickou energií (VJ).

14:00 – Veřejná  infrastruktura – veřejné osvětlení (host: Simona Vondráčková).

28.04.2021 (11)     

12:00 – Veřejná  infrastruktura – zásobování teplem (VJ).

 14:00 – Veřejná  infrastruktura – zásobování plynem (VJ).

05.05.2021 (12)     

12:00 – Veřejná  infrastruktura – občanská vybavenost (host: Veronika Šindlerová).

14:00 – Veřejná  infrastruktura – elektronické komunikace, dálkovody (produktovody) (VJ).

12.05.2021 (13)     

REKTORSKÉ VOLNO

 

Podmínky získání zkoušky (pro variantu distanční i kontaktní) :

- absolvování testu -  24. 3. 2021  ve 12:00 - veřejná infrastruktura z přednášek doc. Kaplana (30% hodnocení);

- test + ústní zkouška ve zkouškovém období – technická infrastruktura (70% hodnocení) - 

 

Doporučená literatura:

Šrytr, P.: Městské inženýrství, díl I. Academia. Praha 1999
Šrytr, P.: Městské inženýrství, díl II. Academia. Praha 2001

Hrdlička P., Vyoralová Z.: Technická infrastruktura měst a sídel, Vydavatelství ČVUT,2013