Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Transportation Structures and Urban Planning (136TSUP)

Studijní programy: Civil Engineering
Obory: Building Structures
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Ivan Horký, Jiří Kugl

During covid measures, the course is taught remotely in the form of MS Teams.