Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Obrazy modernizujícího se světa (U3V2167)

Studijní programy: Univerzita třetího věku
Obory:
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Pavel Holubec

(pohled urbanisty, cestovatele a filosofa)

Svět se mění a stejně tak se proměňují naše pohledy a porozumění. Mnozí po světě cestujeme a vydáváme jak do turistických destinací, tak objevujeme místa méně známá. Moje zkušenost je taková, že úžasná místa existují v každé zemi, leč že pouze detailnější a o teorii opřený pohled umožňuje lépe porozumět tomu, jak jednotlivá místa, města i země fungují.

Každá přednáška bude vycházet z některé mé výpravy nebo studijního pobytu a bude doprovázena bohatou fotodokumentací. Seznámíme se s historií daného místa a já podělím se o své zkušenosti. Na tomto podkladu a na konkrétních příkladech budeme následně diskutovat, jak to zapadá do obrazů, skrze které svět vidí současní filosofové, sociologové, urbanisté či přírodovědci, a co daná místa a cestovatelské zážitky o světě vypovídají.

Přednášky budou kombinovat praktický a fotografiemi doložený pohled zdola s filosofickým nadhledem. Diskuse je integrální součástí výuky. Kurz volně souvisí s kurzem NA PRAHU ANTROPOCÉNU: OD PRVNÍCH SÍDEL PO GLOBÁLNÍ URBANIZACI.

Pro přihlášení do kurzu nejsou třeba žádné zvláštní znalosti. Kurz je zaměřen na objevování mezioborových souvislostí a může tak rozšířit vaše stávající porozumění geografii, kultuře, historii a filosofii.

Přihláška přes web ČVUT Univerzita třetího věku (U3V): v seznamu vyhledejte tento kurz a klikněte na "přihláška", tu vyplňte, odešlete a zaplaťte kurzovné.

Výuka probíhá v pátky od 10:30 do 12:30 na Stavební fakultě ČVUT, v místnost A836


Témata přednášek:
1) úvod - globální urbanizace, Antropocén
2) Londýn+Anglie - Jeden svět, centrum  světového města + sídla sídla a krajina v jeho zázemí
3) Madrid, Berlín - Jeden svět a jeho univerzalita s lokálními/národními variacemi
4) Benátky, Řím - spojnice středověku s novověkem, komercionalizace kulturních hodnot, globální turismus
5) Tchaj-wan I - Tainan a jeho okolí, východoasijská územní a společenská specifika
6) Tchaj-wan II - historie modernity v kostce, propletená s geopolitickým vývojem východní Asie
7) Kyjev, Krym, Ukrajina - evropská periferie: obtížná transformace postsovětského prostoru
8) Dušanbe, Tádžikistán, Pamír - ruská periferie: nejchudší postsovětská země, spojnice s Čínou i Západem
9) Kanárské ostrovy - turistický průmysl, eurodotovaná infrastruktura, regionální semiautonomie, nomádi
10) Nizozemsko, Německo: příklady eko-měst a revitalizace industriálních ploch
11) Skandinávie: Stockholm, Oslo, Bergen - severský státní blahobyt, integrace cizinců, udržitelnost
12) reflexe předmětu, diskuse, studentské eseje

První část úvodní přednášky byla natočena v rámci projektu Fresh Eye. Pro zájemce doporučuji shlédnout též přednášku Terezy Stöckelové: Antropocén – věk moci a bezmoci člověka

Pro doplnění páté a šesté přednášky doporuji k přečtení článek Několik poučení z Taiwanského územního rozvoje, podívat se můžete též na blog, který jsem psal během svého pobytu na Tchaj-wanu

Prezentace z přednášek naleznete kliknutím na odkaz vpravo nahoře: ke stažení