Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Landscape Heritage (127LAHE)

Studijní programy: Architektura a stavitelství, Civil Engineering, Stavební inženýrství
Obory: Architektura a stavitelství
Semestry: Letní semestr, Zimní semestr
Vyučující: Jan Hendrych, Jiří Kugl
Odkaz: Stránka předmětu na webu fakulty »

Cultural and historical as well as natural and ecological processes traditionally shape the human environment, our common cultural landscape heritage. The course will reveal intrinsic values, functions, character, as well as the appropriate conservation techniques and strategies for the urban landscape heritage protection.

During covid measures, the course is taught remotely in the form of MS Teams.