Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Technická infrastruktura sídel (XTIS)

Studijní programy: Architektura a stavitelství
Obory: Architektura a stavitelství
Semestry: Zimní semestr
Vyučující: Václav Jetel
Odkaz: Stránka předmětu na webu fakulty »

VÝUKA V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ ONLINE NA MS TEAMS,

 

KDE JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY PŘEDNÁŠKY A CVIČENÍ