Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Aplikace výsledků výzkumu problémového okruhu WP1 “Výstavba na brownfields“ MSM6840770005 – ve výuce Katedry urbanismu a územního plánování, FSv ČVUT v Praze

Doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc.
Aplikace výsledků výzkumu problémového okruhu WP1 “Výstavba na brownfields“ MSM6840770005 – ve výuce Katedry urbanismu a územního plánování, FSv ČVUT v Praze. In: Člověk, stavba a územní plánování IV. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2010). Str. 7-13. ISBN: ISBN 978-80-01-04538-1

Český abstrakt

Aktuální problematika „udržitelného rozvoje“, „brownfields“ a „suburbanizace“řešená v rámci Výzkumného záměru č.4 „Udržitelná výstavba“ MSM6840770005 ( vedoucí řešitel: urbanistického a architektonického je aplikována ve výuce urbanistických předmětů, v bakalářských a magisterských pracích studentů, v doktorském studiu i v projektové Vaníček, DrSc. ) územně Prof. Ing. Ivan z hlediska plánovacího, praxi.

English abstract

Up-to-data topics of „sustainable development“, „brownfields“ and „suburbanization“ solved within the research project VZ no.4 „Sustainable construction“ (head solver: Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.) in terms of regional planning, urban and architecture is applied in town planning teaching lessons, in undergraduate and graduate thesis, in doctoral studies as well as in design practice.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail