Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Důl Zollverein, Německo - příklad revitalizace průmyslové památky UNESCO

Ing. arch. Alena Hanzlová, Doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc.
Důl Zollverein, Německo - příklad revitalizace průmyslové památky UNESCO . In: Člověk, stavba a územní plánování IV. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2010). Str. 55-64. ISBN: ISBN 978-80-01-04538-1

Český abstrakt

Program oživení dolu Zollverein, památky zapsané od r. 2001 do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, se zaměřuje na kulturu: především na design. Ke spolupráci byli přizváni vynikající architekti: územní plán Zollverein a Regionální muzeum Severního Porýní-Westfálska vypracoval Rem Koolhaas (OMA); Design centrum Severního Porýní-Westfálska navrhl Sir Norman Foster (Foster + Partners). Součástí programu oživení managementu a designu v Zollverein od japonských architektů Kazuyo Sejimy a dolu Zollverein je i jediná novostavba Školy Ryue Nishizawy (SANAA).

English abstract

The revival programme of mine Zollverein, which has been a part of UNESCO World Heritage List since 2001, is mainly focused on culture and design. Famous architects were invited to cooperate: Zollverein Master Plan and Museum of Cultural and Natural History were designed by Rem Koolhaas (OMA); Design Center of North Rhine-Westfalia was designed by Sir Norman Foster (Foster + Partners). The School of Managment and Design by Japanese architects Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa (SANAA) is the only new building of the revival program at Zeche Zollverein.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail