Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Obnova barokní oranžerie v klášterní zahradě v Břevnově

Ing. Petr Tomíček
Obnova barokní oranžerie v klášterní zahradě v Břevnově. In: Člověk, stavba a územní plánování IV. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2010). Str. 65-73. ISBN: ISBN 978-80-01-04538-1

Český abstrakt

Benediktinský klášter v Praze 6 – Břevnově, založený roku 993, je nejstarším mužským klášterem v Čechách. Obnovou a barokní přestavbou prošel po třicetileté válce za opata Tomáše Sartoria († 1700) a zvláště pak v první půli 18.století za opata Otmara Zinka († 1738). Ze stejného období pochází i objekt bývalé oranžerie, z níž se však do dnešní doby dochovaly jen ruiny. Nedávno se podařilo na revitalizaci celého areálu získat finanční prostředky a tak mohly začít stavební práce i na tomto historickém brownfieldu. Příspěvek mapuje proměny objektu v průběhu času a seznamuje s konceptem jeho obnovy. Součástí je bohatá fotodokumentace.

English abstract

Benedictine monastery in Prague 6 - Brevnov, established in the year 993, is the oldest male monastery in Bohemia. After Thirty-years-war, when Thomas Sartorius(† 1700) was abbot of the monastery, passed renewal and baroque reconstruction. Another building boom period came in the beginning of 18th century, during life of abbot Otmar Zinke.(† 1738). From the same period is also orangery, whose ruins can we find nowadays on the terraces of monasterial garden. Recently managed to raise funds to revitalize whole area so the reconstruction of this historical brownfield could started. This contribution presents the transformation of this building over time and introduces concept of renewal this valuable baroque monument. Contribution is enhanced with photographic documentation.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail