Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Duchovní význam místa a Národní divadlo

Ing. arch. Mgr. Jiří Kupka, Ph.D.
Duchovní význam místa a Národní divadlo. In: Člověk, stavba a územní plánování IV. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2010). Str. 74-83. ISBN: ISBN 978-80-01-04538-1

Český abstrakt

V naší krajině existuje řada míst, která mají určitý duchovní, nehmotný význam, podílejí se na vytváření identity a vlastní totožnosti krajiny (asociativní krajina), spoluvytvářejí její nezaměnitelný a jedinečný ráz a jsou důležitým znakem kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu. Ačkoli tato místa bývají doprovázena hodnotami hmotnými, památkovými, přírodními či estetickými, podstata jejich cennosti a významu tkví hlouběji než v těchto hmotných artefaktech, neboť jsou neocenitelná pro uchování historické paměti a neopakovatelnosti celých regionů (regiony národní paměti). Signifikantním příkladem může být pohled do základů Národního divadla v Praze, kam byly svezeny kameny z mnoha míst Čech a Moravy představujících reprezentativní přehled takových významných míst.

English abstract

There are several locations possessing a certain immaterial or spiritual importance, participating in the creation of the particularity and proper identity of our landscape (associative cultural landscape), co-creating its unmistakable and unique character and they are an important sign of cultural and historical characteristics of the landscape character. Though such places are usually connected to material values or those of monument of natural sights, the substance of their valuability is more deeply rooted in the priceless historic memory and uniqueness (regions of national remembrance). Significant example for this can be a view of the foundations of the National Theater in Prague, where the stones were collected from many places in Bohemia and Moravia, demonstrating a representative overview of such locations with immaterial importance.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail