Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Proč nemáme dostatečně udržitelný management urbanizovaného území, když máme dostatečné nástroje

Jirina Bergatt Jackson, B.Arch, ARB
Proč nemáme dostatečně udržitelný management urbanizovaného území, když máme dostatečné nástroje. In: Člověk, stavba a územní plánování V. Fakulta stavební ČVUT v Praze (2011). Str. 7-23. ISBN: ISBN 978-80-01-04753-8

Český abstrakt

Tento příspěvek vychází z informací týkajících se urban land managementu, který je náplní projektu CircUse financovaného programem CENTRAL EUROPE. Vychází také z iniciativ německých sousedů a z jejich snah se vyrovnat se vzrůstající neekonomičností využívání urbanizovaného území. Německo má dle dostupných EEA dat vyplývajících z Corine Land Cover 2006 průzkumu zastavěno 5,07% svého území. Česká republika je na základě těchto dat zastavěna do úrovně 3,19% (evropský průměr je 1,81%) - v obou případech to není způsobeno růstem populace, důvod je neekonomické využívání území. Od roku 2006 se u nás mnoho událo a situace se od té doby podstatně zhoršila. V Německu mezitím rozsáhlá a intenzivní odborná debata, byly stanoveny politiky, a sepsány strategie vedoucí ke snižování záborů neurbanizované půdy. Kýžený výsledek se přesto nedostavil. V České republice udržitelné využívání území dostalo své místo ve stavebním zákoně, a dostalo se do národních a regionálních politik, ale jinak „skutek utekl“. Příspěvek se pokusí zanalyzovat, proč nás toto téma dostatečně neoslovuje a proč nám je zatím lhostejné.

English abstract

This paper reflects information on the circular land use management an addressed by the project CircUse, financed from Program CENTRAL EUROPE. It also draws on initiatives from the Germany efforts to cope with the increasing unsustainability of their land use Germany already has, (according to accessible data from the CORINE Land Cover 2006 project) 5.07% of its land urbanised. Czech Republic according to the same source has 3.19% of land urbanised (EU average 1,81%). In both cases the increasing urbanization is not a reflection of rising population but of an uneconomic land use. Since the year 2006, (base year for the data) much have happened, mostly for the worst. In Germany since then arisen an intensive scientific and policymakers debate supported by an extensive research programs and policy targets setting. But the desired effect has not materialised and the policy targets are not going to be met. In the Czech Republic sustainable land use was strongly placed in the new Czech planning law, and in some of national politics, but in reality „ nothing have happened and land take have increased since then more rapidly. This paper analyses, why in the Czech Republic there in such a low interest in sustainable land management and why sustainable land use is not a "Real Issue".This paper reflects information on the circular land use management an addressed by the project CircUse, financed from Program CENTRAL EUROPE. It also draws on initiatives from the Germany efforts to cope with the increasing unsustainability of their land use Germany already has, (according to accessible data from the CORINE Land Cover 2006 project) 5.07% of its land urbanised. Czech Republic according to the same source has 3.19% of land urbanised (EU average 1,81%). In both cases the increasing urbanization is not a reflection of rising population but of an uneconomic land use. Since the year 2006, (base year for the data) much have happened, mostly for the worst. In Germany since then arisen an intensive scientific and policymakers debate supported by an extensive research programs and policy targets setting. But the desired effect has not materialised and the policy targets are not going to be met. In the Czech Republic sustainable land use was strongly placed in the new Czech planning law, and in some of national politics, but in reality „ nothing have happened and land take have increased since then more rapidly. This paper analyses, why in the Czech Republic there in such a low interest in sustainable land management and why sustainable land use is not a "Real Issue".

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail