Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Návaznost zástavby a krajiny

ing. arch. Olga Titzenthalerová
Návaznost zástavby a krajiny. In: Člověk, stavba a územní plánování V. Fakulta stavební ČVUT v Praze (2011). Str. 46-56. ISBN: ISBN 978-80-01-04753-8

Český abstrakt

Nová zástavba je nevyhnutelná, protože stávající populace roste a rostou i nároky lidí na prostor. Bohužel ale opakujeme chyby našich předků. V 70. letech Ian L. McHarg vymyslel a aplikoval metodiku analýzy krajiny pro výstavbu v U.S.A. Snažil se respektovat přirozenou funkci území, která je dána charakterem území a samotnou přírodou. Zástavba, stejně jako zeleň pak vyplývá logicky z povahy krajiny. Chtěla bych navázat na jeho metodiku, aplikovat ji na Praze Západ a rozšířit o některé aspekty charakteristické pro českou krajinu a tradice vycházejících i z historie zástavby. Rovněž se zabývat vazbou a návazností nových domů, jak na stávající zástavbu, tak na okolní krajinu.

English abstract

New development is inevitable, but we repeat mistakes that were already done a few years before. Ian L. McHarg developed in seventies his own theory about how to realize the development and he successfully applied it in Baltimore region in U.S.A..and mentioned it in his book Designed with Nature. His theory was established on many analysis of the landscape and pointed on places which are not suitable for development. So it shows up the places suitable for new house-buildings. He also differentiate amount of houses in certain areas in accordance with type of landscape. Its steep land, forests and woodlands, aquifers, Surface water and riparian lands etc. I would like to apply his theory on landscape in Czech Republic and extend it or change in some aspects in which is our landscape different from U.S.A. in that time.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail