Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Nákupní centra a urbanismus

Ing. Jan Pečman
Nákupní centra a urbanismus. In: Člověk, stavba a územní plánování V. Fakulta stavební ČVUT v Praze (2011). Str. 66-71. ISBN: ISBN 978-80-01-04753-8

Český abstrakt

Příspěvek pohlíží na nákupní centra jako na objekty s "geniem loci". Duch nákupních center spočívá v jejich navštěvovanosti a přístupnosti. Již nejde pouze o nezbytné provedení nákupu. Lidé zde tráví daleko více času, než je potřeba, a tím to zdaleka nekončí. Akční nabídky na reklamních letácích jsou předmětem diskusí v mnoha kolektivech, parkoviště před centry dobře slouží i jako místo setkání s jednoduchou orientací. Nemluvě o poněkud matoucí úrovni společenského postavení, hodnocené na základě druhu navštěvovaných obchodů. Nákupní centra je ale nutno citlivě začleňovat do okolí a to nejen z hlediska urbanismu, ale také s ohledem na ochranu přírody a krajiny.

English abstract

Shopping centers are objects with "genius loci", too. The spirit of shopping centers lies in their accessibility and the number of visitors. People are spending far more time than needed, and that's far from over. Special offers on promotional leaflets are being discussed in the communities, the park centers often serve as a meeting place with easy navigation. Not to mention the confusing level of social status, rated on the type of stores visited. Shopping center, for these reasons should be sensitively integrated into the neighborhood and not just in terms of urbanism, but also with regard to the protection of nature and landscape and other aspects.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail