Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Současné problémy prostředí vytvářeného výstavbou: suburbanizace, brownfields ve vztahu k vzdělávacímu procesu

Doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc.
Současné problémy prostředí vytvářeného výstavbou: suburbanizace, brownfields ve vztahu k vzdělávacímu procesu. In: Člověk, stavba a územní plánování V. Fakulta stavební ČVUT v Praze (2011). Str. 82-87. ISBN: ISBN 978-80-01-04753-8

Český abstrakt

Proces "suburbanizace" nelze zastavit, jen omezit. Regeneraci "brownfields" je nutno maximálně podporovat. Obojí patří k nejsložitějším procesům územního i krajinného plánování, urbanismu, architektury. Aktivní účastníci tohoto procesu (územní plánovači, ekologové, komunální politici, investoři, uživatelé, občané) musí být osvícení, charakterní, profesionální a především v z d ě l a n í.

English abstract

The process of "suburbanization" cannot be stopped, only restricted. Regeneration of "brownfields" requires maximum support. Both belong to the most complex processes of urbanism and landscape planning, urban planning and architecture. Active participants of this process (regional planners, environmentalists, local politicians, investors, users, citizens) must be enlightened, of a good character, professional and above all educated.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail