Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Moderní typologie bytové architektury v průmyslových urbanizovaných městech Ukrajiny

Ing. Dušan Štětina, Ph.D., Prof. arch. Hafizula Benai, DrSc., Ing. arch. Oleg Fetisov
Moderní typologie bytové architektury v průmyslových urbanizovaných městech Ukrajiny. In: Člověk, stavba a územní plánování VI. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2012). Str. 40-47. ISBN: ISBN 978-80-01-05025-5

Český abstrakt

Článek se zabývá problematikou moderní typologie bytové architektury v průmyslových urbanizovaných městech Ukrajiny. V práci je analyzována moderní typologie bytové architektury ve městech v průmyslových urbanizovaných oblastech Ukrajiny. Je definováno dělení staveb pro bydlení na dva základní typy: bytové domy a rodinné domy. V práci jsou klasifikovány různé typy moderních ukrajinských staveb pro bydlení včetně aktuálních faktorů a řady dalších kritérií. V práci jsou analyzovány zkušenosti z výstavby různých staveb pro bydlení na Ukrajině. Je definována a vybrána řada kritérií pro analýzu vybraných staveb pro bydlení na makroúrovni i mikroúrovni. Na základě kriteriální analýzy bytových domů a rodinných domů na makroúrovni a mikroúrovni jsou rozvinuty obecné závěry.

English abstract

The present article deals with the problems of modern typology of residential architecture in the industrial urbanized cities of Ukraine. The modern typology of residential architecture in the cities of industrial urbanized countries in Ukraine is analysed. It is defined that all residential buildings are subdivide into two basic general types: individual residential houses and apartment residential buildings. Different types of modern residential buildings in Ukraine concerning the actual factors and number of criteria are developed and classified. Analysis of experience in building of various residential buildings of the Ukraine is carried out. For the analysis of the chosen residential buildings at macrolevel as well as at microlevel a number of following criteria is defined and chosen. On the basis of criteria analysis of individual residential houses and apartment residential buildings at the macrolevel and at the microlevel the general conclusions are developed.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail