Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Tainan: struktura města, charakter veřejného prostoru

Ing. Pavel Holubec
Tainan: struktura města, charakter veřejného prostoru. In: Člověk, stavba a územní plánování VI. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2012). Str. 52-57. ISBN: ISBN 978-80-01-05025-5

Český abstrakt

Již druhým měsícem se v rámci svého studijního pobytu nacházím v Čínské Republice na Taiwanu, ve městě Tainan. Následující článek je reflexí mojí zkuenosti s touto zemí, stejně jako reflexí teorií, v nichž svět pojímají Gilles Deleuze, Manuel DeLanda a Niclas Luhmann. Text je tak předevím pokusem uchopit města a území právě jazykem těchto teorií. Pokusem, který je sám o sobě cestou, stejně jako osobním milníčkem na cestě za poznáním moderního, neintuitivního, esencí zbaveného, odkouzleného a přesto nekalkulovatelného a krásného světa.

English abstract

Now it is the second month of my study in the city of Tainan, in the Republic of China (Taiwan). This paper is a reflection of my experience with this country as well as a reflection of the theories through which the world envisages Gilles Deleuze, Manuel DeLanda and Niclas Luhmann. The text is, above all, an attempt to grasp cities and territories through the terms of these theories. This attempt is a way of its own, a little milestone on my way towards the understanding to the modern, counterintuitive, essenceless, disenchanted but still incalculable and beautiful world.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail