Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Legislativní nástroje územního plánování k regulaci suburbanizace

Mgr. Zdeněk Opravil
Legislativní nástroje územního plánování k regulaci suburbanizace. In: Člověk, stavba a územní plánování VII. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 39-46. ISBN: ISBN: 978-80-01-05225-9

Český abstrakt

Tento článek se pokouší identifikovat hlavní nástroje územního plánování k regulaci suburbanizace zavedené stavebním zákonem, který vstoupil v platnost v roce 2007. Zároveň se autor pokouší identifikovat legislativní změny u jednotlivých nástrojů, které s sebou přinesla novela stavebního zákona.

English abstract

This article attempts to identify the main spatial planning tools introduced by the Building Act, which entered into force in 2007. At the same time, the author attempts to identify legislative changes for individual instruments, brought about by an amendment to the Building Act.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail