Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Vybrané současné problémy územního plánování v Česku

Ing. Roman Vodný
Vybrané současné problémy územního plánování v Česku. In: Člověk, stavba a územní plánování VII. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 47-52. ISBN: ISBN: 978-80-01-05225-9

Český abstrakt

Územní plánování se dnes dá chápat jako nástroj státu a samospráv, který směřuje k racionálnímu rozvoji určitého území. K tomu racionalizaci může provádět. Územní plánování je v každé vyspělé společnosti nutné, protože jisté nástroje, kterými tuto má stát mimo jiné chrání zájmy státu a jednotlivců před dravými zájmy velkých soukromých skupin a společností. Také je nástrojem, jak usměrňovat vlastní rozvoj, chránit hodnoty v území, přírodu a krajinu, zdroje apod. Principem by mělo být plánování v mezích udržitelného rozvoje.

English abstract

Today’s urban planning can be understood as an instrument of the state and local governments leading to the rational development of certain area. To do this the state has some specific instruments that can make this rationalization. There is a need of urban planning in every advanced society as it, among the other things, protects the interests of the state and individuals from predatory interests of large private groups and companies. It is also a tool to streamline the development itself, to protect cultural or natural values of certain areas or resources, etc. The whole urban planning should be done in the boundaries of sustainable development.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail