Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Územní plán: složenina obrazů a plánů

Ing. Pavel Holubec
Územní plán: složenina obrazů a plánů. In: Člověk, stavba a územní plánování VII. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 53-60. ISBN: ISBN: 978-80-01-05225-9

Český abstrakt

Článek se zabývá otázkou: jak chápat územní plán? Při jejím zodpovídání vychází z Deleuzových konceptů složeniny a teritorializace a přihlíží ke konceptům komplexity a mapy. Následně jsou zkoumány důsledky takovéhoto pojetí na proces územního plánování v Česku, zejména vztahy s dalšími složeninami, role územního plánu, hranice plánů, rozlišení veřejné vs. soukromé a na expresivní dimenze územního plánu.

English abstract

Paper is concerned with the question: how to comprehend an urban plan? Its answering starts with Deleuzian concepts of assemblage and territorialization and considers the themes of complexity and map. Implications of such approach, with respect to the process of urban planning in Czechia, are discussed afterwards, especially: relations with other assemblages, roles of urban plan, boundaries of plans, public vs. private and the expressivity of a plan.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail