Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Limity využití území v horkých rekreačních regionech

Ing. arch. Lucie Zrnová
Limity využití území v horkých rekreačních regionech. In: Člověk, stavba a územní plánování VII. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 61-67. ISBN: ISBN: 978-80-01-05225-9

Český abstrakt

Stanovení limitů využití území je jedním ze základních úkolů územního plánování. Využití území má určité hranice, které jsou v České republice stanoveny především v územně analytických podkladech zpracovávaných pro obce s rozšířenou působností a mají velký vliv na rozvoj měst i obcí. V horských oblastech patří mezi hlavní limity ochrana přírody, která se velmi často dostává do konfliktu s požadavky na rozvoj cestovního ruchu a rekreace. Další omezení vyplývá z komplikovaných terénních a přírodních podmínek. V příspěvku budou rozebrány hlavní limity, ovlivňují rozvoj horských rekreačních oblastí v České republice, a budou porovnány s vybranými zahraničními evropskými přístupy.

English abstract

Definition of land use limitations is one of the main tasks of urban design and territoial planning. Land use has its limits. In Czech republic they are defined especially in territorial analytical data published for municipalities with extended competences. Main limitation in mountain regions is nature and landscape protection, which gets quite often into conflict with tourism development. Complicated terrain and nature conditions brings other limitations. This article is about main land use limitations with an influence on the development of mountain recreational regions in Czech republic compared with some of the other european countries.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail