Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Rozvojová území v CHKO Český Ráj

Ing. arch. Daniela Šovarová, Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.
Rozvojová území v CHKO Český Ráj. In: Člověk, stavba a územní plánování VII. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 68-74. ISBN: ISBN: 978-80-01-05225-9

Český abstrakt

Dnes je v České republice vyhlášeno 25 chráněných krajinných oblastí. V těchto oblastech je aplikována zvláštní ochrana přírody a krajiny. A přestože hodnoty přírody a krajiny jsou v těchto lokalitách primární, leží na jejich území také velké množství sídel. Tato sídla mají různou velikost, strukturu a význam. Některé jsou dokonce částmi krajských a okresních měst.

English abstract

Today there are 25 protected landscape areas declared in the Czech Republic. In these areas the special protection of nature and landscape is applied. Although the nature and landscape value is primary in these areas, they contain not only precious natural territories but a large number of settlements as well. These settlements have different size, structure and importance. There are parts of large regional cities (NUTS 3) and district towns (NUTS 4) in the PLAs.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail