Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Freiburg, Německo: Dva příběhy tvorby města

Ing. arch. Milan Macoun
Freiburg, Německo: Dva příběhy tvorby města. In: Člověk, stavba a územní plánování VII. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 81-90. ISBN: ISBN: 978-80-01-05225-9

Český abstrakt

Příspěvek popisuje dvě případové studie z města Freiburg v Německu - čtvrti Vauban a Rieselfeld. Obě ukazují dobrou praxi plánování města konce 20. století, zejména díky použití inovativních řešení v dopravě, energetické náročnosti budov, zapojení místních obyvatel a ekosystémů do fungování města. Je zaměřen zejména na problematiku participace občanů a popisuje, jaké přístupy byly použity. V závěru obě lokality stručně porovnává.

English abstract

This paper describes two case studies in Freiburg, Germany - Vauban and Rieselfeld districts. They both show the good planning practice of the end of the 20th century mainly by using innovative transport solutions, lowering energy consumption, engagement of local residents and connection of urban ecosystem to the city organism. It focuses particularly on the issues of public participation and describes the used approaches. In conclusion it briefly compares the two locations and differences between them.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail