Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Medzinárodné, politické a sociálne aspekty územia a hraníc

PhDr. Alexander Čemez
Medzinárodné, politické a sociálne aspekty územia a hraníc. In: Perspektivy území II: hranice a rozhraní. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 11-16. ISBN: ISBN: 978-80-01-05339-3

Český abstrakt

Predložený príspevok sa zaoberá otázkou územia a hraníc v kontexte medzinárodných vzťahov, politických vied a sociológie. Pokúša sa odpovedať na otázku, aký význam majú hranice v ľudskej existencii. Príspevok opisuje ľudskú teritorialitu.

English abstract

The submitted contribution deals with the issue of area and borders in the context of international relations, political science and sociology. It tries to answer the question, what reason the borders have in human being. Paper describes human territoriality.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail