Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Hlučínsko: lidé, kultura, urbanismus

Ing. arch. Martin Nedvěd
Hlučínsko: lidé, kultura, urbanismus. In: Perspektivy území II: hranice a rozhraní. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 17-26. ISBN: ISBN: 978-80-01-05339-3

Český abstrakt

V česko-polské příhraniční oblasti naz vané Prajzsko docházelo v minulosti k řadě posunů státních hranic a tím i změnám státní příslušnosti. Tato oblast původně patřila Českému království a společně s ním připadla Habsburské monarchii. V roce 1742 ji získalo Prusko a po první světové válce se stala součástí Československa, kterému byla vrácena i po sedmi letech Hitlerovy nadvlády (1938-1945), kdy byli její obyvatelé prohlášeni občany Třetí říše a museli sloužit ve Wehrmachtu. Tento příspěvek ukazuje vliv fluktuace hranic na architekturu a kulturu v tomto regionu a hledá odpovědi na otázku, jak zohlednit tento historick kontext v územním a regionálním plánování.

English abstract

Many shifts of the border and changes of state systems and political regimes took place in the contemporary Czech-Polish border area, colloquially called “Prajzsko”, in the past. This area originally belonged to the Czech kingdom and together with it became a part of the Habsburg monarchy. Prajzsko was won by the Prussia in 1742, after the World War I the area passed to Czechoslovakia and was returned to Czechoslovakia after the seven years lasting period of Hitler’s dominion (1938-1945) when the inhabitants possessed the German citizenship and were obliged to serve in Wehrmacht. This article shows the effect of the state border transformation on the architecture and culture in this area and searches for answers on the question how to take into consideration the complexity of historical context by the urban and regional planning.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail