Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Železnice ve městě – příležitost nebo bariéra? Příklad nádraží Bubny

Kateřina Čechová MSc Arch
Železnice ve městě – příležitost nebo bariéra? Příklad nádraží Bubny. In: Perspektivy území II: hranice a rozhraní. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 41-52. ISBN: ISBN: 978-80-01-05339-3

Český abstrakt

Železnice ve svých počátcích byla nositelem a šiřitelem pokroku průmyslové revoluce a jako taková byla zahrnuta do dobových optimistických úvah nad technickým pokrokem. Praha, do které železnice v polovině 19. století vstupovala, byla obrazem středověkého města: vlaky si razily cestu městským opevněním, železnice se před Prahou vinula krajinou polí, vinic a říčních niv. Prudký růst průmyslu a s ním spojená expanze výstavby nám o padesát let později předkládá zcela jiný obraz města: na řadě míst pražského předměstí se projevuje schopnost železnice vytvářet bariéry a separovat od sebe celé části města. Jedním z těchto míst je i nádraží Bubny, na kterém lze dobře demonstrovat uvedené proměny role železnice ve vývoji města. Původní venkovské osady Holešovice a Bubny přeměnil příchod železnice na moderní průmyslovou čtvr v prvním případě, a na komfortní rezidenční oblast v případě druhém. Zároveň však vyvstal nový problém, kdy rozsáhlé kolejiště se třemi nádražími a s technologickým zázemím začalo působit jako bariéra a překážka logickému propojení těchto dvou oblastí. Hledání odpovědi, kterak propojit tato území v kompozičně citlivém místě města, už má za sebou téměř stoletou historii. Aniž by byla konkrétní odpověď nalezena, zásady využití bývalých železničních ploch jako iniciačního prvku rozvoje, stejně jako efektivní překonání bariéry železnice tvoří hlavní půdorys úvah na toto téma.

English abstract

In the early times, railway was the pioneer of industrial revolution and as such was praised as a miracle of technology. The 19th century, arrival of railway to Prague, marked its image of a medieval city, with railway finding its way through the meadows and fields. Fifty years later, the image had changed substantially: The dramatic coexistence of existing railway lines and newly constructed buildings of the Prague suburbs give a very clear impression of the barrier potential of the railway. One such case will be further explored this study: Bubny railway station in Prague. The countryside settlements of Holešovice and Bubny had transformed with the arrival of railway into a prosperous industrial district and residential quarter respectively. Yet a new problem arose: large field of railway tracks, stations and technical equipment created an obstacle to integration of these quarters. Searching for an optimal connection of these quarters has had a century long history. Without finding a final solution, the basic feature of potential redevelopment are traced.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail