Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Doněck: průmyslová osada – průmyslové velkoměsto

Ing. arch. Oleg Fetisov
Doněck: průmyslová osada – průmyslové velkoměsto. In: Perspektivy území II: hranice a rozhraní. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 68-78. ISBN: ISBN: 978-80-01-05339-3

Český abstrakt

Tato práce se zabývá problémem rozvoje průmyslového města Doněck na Ukrajině. Na základě analytické práce jsou definovány předpoklady vzniku a vývoje města jako průmyslové osady až po současný stav. V práci jsou provedeny výzkumy historie vzniku města a rozvoje průmyslu ve městě (19. a 20. století), charakterizace moderního stavu a perspektivy rozvoje města v kontextu rozvoje průmyslové funkce. Na základě analytické práce jsou rozvinuty obecné závěry.

English abstract

The present article deals with the problem of development of the industrial city Donetsk in Ukraine. On the basis of carried out analitical work the preconditions of foundation and development of the city from industrial settlement to modern state are defined. The research of history of the city foundation and development of industry in the city (19th and 20th centuries) is carried out; modern state and future trends of the city development in a context of the developmen of industrial component are characterized. On the basis of analytical work the general conclusions are developed.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail