Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Území jako asembláž: od teoretického ukotvení k reformě územního uspořádání

Ing. Pavel Holubec
Území jako asembláž: od teoretického ukotvení k reformě územního uspořádání. In: Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj. ČVUT v Praze, fakulta stavební (2012). Str. 213-225. ISBN: 978-80-01-05124-5

Český abstrakt

Příspěvek nejprve představí koncept asembláže a s jeho pomocí pojmově uchopí města, státy, území, instituce a organizace. Na tomto teoretickém základě bude následně představen návrh na reformu územního uspořádání a plánování v Česku, který kromě jiného tematizuje teorii tří čar v územním plánování a práva Matky přírody.

English abstract

The paper in its first half presents the concept of assemblage and grasps through it cities, states, territories, institutions and organizations. On this theoretical foundation is then introduced a proposal of a reform of territorial/spatial arrangement in Czech Republic, which, besides other, includes the theory of three lines in urban planning and Rights of Mother Earth.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail