Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Brownfieldy, jako jeden z faktorů rozvoje obce

Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D., Ing. Marek Mihola, Ph.D.
Brownfieldy, jako jeden z faktorů rozvoje obce. In: Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj. ČVUT v Praze, fakulta stavební (2012). Str. 35-41. ISBN: 978-80-01-05124-5

Český abstrakt

V České republice je více než 6000 obcí. Dále se předpokládá, že existuje 10 tisíc, některé odhady mluví až o 30 tisících plochách brownfieldů. Z tohoto počtu vyplývá, že i když část připadá na větší města, je nepochybné, že také na menší obce připadá nezanedbatelný podíl. Tento příspěvek se zabývá vyhodnocením vyslovené hypotézy, že existuje vazba mezi počtem brownfieldů v obci a rozvojovým potenciálem, tak jak je definován Metodikou pro hodnocení obcí s 500-3000 obyvateli pomocí „Integrovaného indikátoru obyvatelstvo".

English abstract

There are more than 6000 municipalities in the Czech Republic. Existence of ten thousands of brownfields is assumed, some sources mention even up to thirty thousands. These figures lead to conclusion that even though majority of brownfields is situated in larger towns, smaller municipalities are also affected by brownfields problems. This article tries to analyse thesis that relation exists between number of municipality's brownfields and development potential in sense of "population integrated indicator" defined in Methodology for evaluation of municipalities with population range from 500 to 3000 inhabitants.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail