Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Posuzování vhodnosti lokalit pro určité funkce za použití počítačové aplikace

Ing. Kateřina Rubišarová
Posuzování vhodnosti lokalit pro určité funkce za použití počítačové aplikace. In: Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj. ČVUT v Praze, fakulta stavební (2012). Str. 43-53. ISBN: 978-80-01-05124-5

Český abstrakt

Tento článek vznikl v rámci zpracování disertační práce. Popisuje jeden z jejích výstupů; tj. počítačovou aplikaci, která provádí vyhodnocování vhodnosti pozemků pro některé zvolené funkční využití, s tím, že na tomto základě je možno stanovit pořadí vhodností několika lokalit. Článek popisuje soustavu kritérií, na jejímž základě systém vyhodnocení vznikl. Především se ale věnuje možnému využití této počítačové aplikace v praxi.

 

English abstract

This article was written in frame of work on dissertation thesis. It describes one of its outputs, i.e. computer application which aims at evaluation of locality suitability for some specified purposes. It is possible made a decision about suitability order of evaluated localities on this basis. The article describes criteria framework which was used for creation of this system. However the most important aspect of this article is possible utilization of this computer application in practice.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail