Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Železnice: přežitek minulosti, nebo nutnost budoucnosti?

Ing. Roman Vodný
Železnice: přežitek minulosti, nebo nutnost budoucnosti?. In: Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj. ČVUT v Praze, fakulta stavební (2012). Str. 53-65. ISBN: 978-80-01-05124-5

Český abstrakt

Železnice je jeden z hlavních způsobů dopravy osob a materiálů, který současná lidská civilizace pro své potřeby využívá. Jedná se o relativně starý způsob přepravy, nicméně velmi efektivní, kdy jedno hnací vozidlo, většinou dostatečně výkonné, je schopno táhnout za sebou i několik desítek vozů, ať již osobních či nákladních. To umožňuje jak fakt, že hnací vozidlo (lokomotiva) je vlastně jeden velký motor, tak také pohyb lokomotivy a vozidel po kolejích, které za prvé kladou pohybu vpřed jen malý odpor (protože okolek se kolejnice dotýká jen minimální plochou) a za druhé právě tyto dvě kolejnice celou dlouhou soupravu „vedou". Toto je nesmírně důležitá vlastnost, kterou na silnicích či kdekoliv jinde aplikovat vlastně nelze. Ač dlouhé silniční vlaky, známé především z Austrálie, existují, jejich provozování není umožněno ničím jiným, než dlouhými rovnými úseky australských silnic (a mizivému provozu na nich, především v pustém vnitrozemí). Z tohoto pohledu, ač je železnice vskutku vynález 19. století, patří plným právem i do století jednadvacátého.

English abstract

Railway is one of the main means of transporting materials and passengers, which current civilization uses for its needs. It is quite old mean of transport but very effective. There is especially one traction vehicle, mostly powerful enough to pull several dozens of cars for passengers or material. This is allowed mainly with these two facts: first traction vehicle (engine) is actually one (or several) big motor and second the whole train unit is moving on the tracks. This movement is very important. Due to very small touch surface between rolls and tracks there is almost no friction and moreover two tracks literally guide the whole train unit. This is extremely important which is almost impossible to apply in any other mean of transport. Although the long road trains are known especially from Australia, their operation is possible mainly due to really long straight roads in Australia inland. From this point of view, although railway is indeed the invention of the 19th century, it belongs to the 21st century with full justification.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail