Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Člověk v urbanizovaném prostoru

PhDr. Jana Šafránková, CSc.
Člověk v urbanizovaném prostoru . In: Člověk, stavba a územní plánování . ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2006). Str. 5-12. ISBN: ISBN 80-01-03461-5

Český abstrakt

Problematika postavení člověka v urbanizovaném prostoru je součástí studia působení sociálního prostoru na jednotlivce i malé skupiny populace. Prostor působí na jednotlivce svou strukturou, materiály a barevností a je třeba jeho vlivy zkoumat metodami sociologického průzkumu. Změny mohou probíhat v souladu s potřebami dotčeného obyvatelstva, které lze zapojit do procesů získávání informací a do určité míry i do rozhodování.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail