Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Tvorba prostorů sídel a současná praxe územního plánování

Doc. ing. arch. Ivan Horký, DrSc.
Tvorba prostorů sídel a současná praxe územního plánování. In: Člověk, stavba a územní plánování . ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2006). Str. 19-26. ISBN: ISBN 80-01-03461-5

Český abstrakt

Abstrakt v češtině není k dispozici.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail