Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Suburbánní suburbanismus

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Suburbánní suburbanismus . In: Člověk, stavba a územní plánování . ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2006). Str. 41-49. ISBN: ISBN 80-01-03461-5

Český abstrakt

Chápání budoucnosti našich měst je v období posledních 150-ti let úzce spojeno s jejich růstem, a to jak v oblasti počtu obyvatel, tak i jejich plošným rozšiřováním. Neuvědomujeme si dosud zcela jasně, že tempo zmnohonásobování měst v období urbanizace je již minulostí. Faktických obyvatel města ubývá, a to nejen jejich vystěhovalectvím na venkov, ale zejména přirozeným úbytkem obyvatelstva nejen u nás, ale v celém evropském prostoru. Je proto třeba hledat cesty ke změně chápání toho, co je rozvoj (budoucnost) města a nezaměňovat jej s jeho prostorovým rozšiřováním a likvidací volné krajiny.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail