Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Problematika brownfields a rozvojové programy sídel a regionů

Doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc.
Problematika brownfields a rozvojové programy sídel a regionů. In: Člověk, stavba a územní plánování . ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2006). Str. 50-57. ISBN: ISBN 80-01-03461-5

Český abstrakt

V kontextu s trvale udržitelným rozvojem sídel je problematika brownfields velmi aktuální a důležité téma, protože stavět na již jednou využívaných plochách a využívat opuštěné objekty pro nové funkce znamená chránit území, které je „nenahraditelný zdroj“. Prvním krokem k řešení problému je formulování východisek revitalizace brownfields, tj. příčiny vzniku, negativní důsledky, důvody revitalizace a shromáždění legislativních nástrojů, které revitalizaci podporují a umožňují.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail